Kapat

Gizlilik Bildirimi

SosmedSosmed.org.tr (Bundan böyle Sosmed olarak anılacak), gizliliğinizi güven altına alabilmek ve/veya korumak, kullanılan Sosmed web sitesinden, teknolojik altyapıdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için; şahsi bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik prensipleri benimsemiştir. Bu gizlilik prensipleri dahilinde Sosmed internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

Sosmed internet sitesini ziyaret etmek ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmak suretiyle belirtilen bu ilkelerin tümü Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı tarafından tamamen kabul edilmiş sayılır.

Sosmed internet sitesinde belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimlere istinaden“Gizlilik Bildirimi”nde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir. Sosmed “Gizlilik Bildirimi”ni belli periyotlarla güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir kullanıcılar bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

Sosmed, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.Sosmed.org.tr isimli internet sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türlü şahsi bilgileri ve /veya verileri üçüncü şahıslara hiç bir surette beyan etmeyecektir.

Sosmed, kullanıcılarına verdiği hizmetlerin ve/veya servislerin daha verimli kullanılabilmesi için bazı 3. Parti kurum ve kuruluşlarla farklı şekillerde iş ortaklığı yapabilir. Bu ortaklık ve işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve/veya hukuka uygun diğer ticari yöntemlerle olabilir.

Sosmed, iletişim faaliyetlerinde, hukukun öngördüğü biçimde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği haricinde iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve/veya basit bir şekilde çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

Sosmed, kendisiyle paylaşılan şahsi verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak, satış ve pazarlamasını yapmayacak ve hiç bir surette kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sosmed web sitesinde sistem ve/veya yazılım ile ilgili sorunların belirlenebilmesi ve/veya Sosmed web sitesinde ortaya çıkabilecek olası problemlerin acil olarak çözülmesi için, Sosmed icab ettiğinde kullanıcıların IP’lerini kayıt altına alabilir ve/veya bu verileri yukarıda bahsi geçen amaçlarla kullanabilir.
Bu IP verileri, Sosmed tarafından kullanıcılarını,üyelerini ve/veya ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve detaylı bir biçimde demografik data toplayabilmek için kullanabilir.

Sosmed sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır. Sosmed’ne kayıt olarak üye vasfının kazanılması için veya üye olmadan çeşitli servis, hizmet ve/veya içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bazı şahsi bilgilerini (örnek olarak: Ad, Soyad, Ev, Cep Telefonu, Adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla Sosmed’ne vermeleri gerekmektedir. Sosmed, üye kaydı esnasında isteyeceği bu verileri sistemde kayıtlı olarak tutulabilir.

Sosmed’ne verilen bu şahsi bilgiler, icab ettiğinde kullanıcılarla kontakt kurmak için kullanılabilir. Sosmed’nin isteyebileceği veya kullanıcı’nın verdiği bilgiler veya web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Sosmed ve ortaklık içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir surette açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki, demografik değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı ve database oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

Sosmed, web site içinde diğer sitelere link(köprü) sağlayabilir. Anlaştığı 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcılarını bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklamcı veya anlaşmalı 3. partilerin websitesine yönlendirebilir.

Sosmed, bu link yoluyla ulaşılan diğer web sitelerinin gizlilik sözleşmelerine, uygulama ve/veya politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik hiçbir surette mesuliyet taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait şahsi bilgiler, İsim ve Soy İsim, Açık Adres, Telefon No, E-Posta Adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.

Sosmed, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe şahsi bilgilerden herhangi birini Sosmed’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve/veya üçüncü şahıs kişilere hiç bir surette açıklamayacaktır.

Sosmed, aşağıda belirtilen hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü şahıslara açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
Sosmed’nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin şartların yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya sokulmasıyla ilgili durumlarda,
Yetkili idari ve/veya adli, hukuki makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda,
Kullanıcıların haklarını ve/veya güvenliklerini korumak amacıyla bilgi verilmesi icab ettiği durumlarda,
Sosmed, tarafına iletilen şahsi bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı sorumluluk ve/veya yükümlülük olarak kabul ettiğini ve bu gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahısa açıklanmasını engellemek için gerekli olan tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen sorumluluğu göstermeyi işbu bildirimle beyan ve taahhüt etmektedir.

Sosmed, kullanıcılar ve kullanıcıların Sosmed sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır.

Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Sosmed tarafından web sitesi içerisinde düzenlenebilecek düzenli veya düzenli olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan istenecek bilgiler de, Sosmed ve ortaklık içindeki şahıs ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.
Sosmed, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü durumlarda Sosmed web sitesi sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Sosmed’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.